Šį sekmadienį 20 val. savo namuose rengiame fortepijoninės muzikos vakarą, kuriame Motiejus dar kartą gros:

  • K. Debiusy „Paveikslus“ I ir II sąs.,
  • M. K. Čiurlionio Noktiurną ir Preliudus
  • L. M. Škerjanc Preludus
  • G. Ligeti Etudų I sąs.

Maloniai kviečiame