Šį sekmadienį 20 val. savo namuose rengiame koncertą.
Algimanto Kubiliūno dainas atliks solistas Giedrius Prunskus
ir pianistas Mykolas Bazaras.
Paul Hindemith fortepijoninį ciklą Ludus Tonalis paskambins
pianistas Motiejus Bazaras.

Maloniai kviečiame.