„Mūsų kredo – tai mūsų seniausios dainos ir mūsų ateities muzika. Tos dainos – tai tartum brangaus marmuro uolos, ir laukia jos tik genijaus, kur mokės iš jų pasigaminti nemirštančius veikalus“, – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

14 val. M.K.Čiurlionio galerijoje paskaita – koncertas moksleiviams 


  

Paskaitą veda aktorius Egidijus Stancikas,

M.K.Čiurlionio kūrinius groja Motiejus Bazaras