„Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“, – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

13 val. M.K.Čiurlionio galerijoje paskaita – koncertas moksleiviams 

  
Paskaitą veda aktorius Egidijus Stancikas,
M.K.Čiurlionio kūrinius groja Motiejus Bazaras